STOOM architectuur

transformatie  |  projecten

Bovenstaande foto's zijn genomen vanuit hetzelfde standpunt

vóór en na de verbouwing van de CBS De Kameleon.

Een duidelijke transformatie naar een ruimtelijke en lichte

school met meervoudig gebruik van ruimten en meubilair.

Een klaslokaal wordt

podiumhuis met bibliotheek.

Gang en lokaal worden

samen peuterhoek.

De aula kan door middel van

draaiwanden worden vergroot.